Banking (Asc)
Computer Technology and Programming (Asc)
Information Management Systems (Asc)
Industrial Electronics (Asc)
Public Relations (Asc)
Accounting (Asc)
Marketing (Asc)
Tourism and Hospitality Management (Asc)
Cosmetic Technologies
Adalet Yüksek Okulu (Asc)
Public Relations and Marketing (ASc)
Banking and Insurance (ASc)
Accounting and Tax Application (ASc)
Business Management (ASc)
Electronics Technology (ASc)
Computer Programming (ASc)
Hospitality Services (ASc)
Computer Operations (ASc)
Dance
Otomotive Technologies (ASc)
Civil Aviation and Cabin Services
Social Media Expertise
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Meslek Yüksekokulu

Sosyal Medya Uzmanlığı

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Gelişen teknoloji ile beraber günlük yaşantımızın vazgeçilmezi haline gelen sosyal medyanın toplumsal ve ekonomik yaşamımıza doğru kazandırılmasına yönelik uzmanlar yetiştirmektir.

DEGREE AWARDED
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Sosyal Medya Uzmanı" (Asc) ünvanı verilir.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Uzmanlar, gerek hizmet gerekse üretimde kurum ve kuruluşları halka en hızlı ulaştıracak kişilerdir. Günümüzde halka doğrudan ve en hızlı ulaşan işletmeler toplumsal ve ekonomik alanda başarıyı da en hızlı yakalayanlardır. Bu nedenle sosyal medya eğitimi almış uzmanlar bünyelerinde istihdam etmek isteyen işletmelerde görev alabileceklerdir.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
1-Sosyal medyayı tanıma ve değerlendirebilme becerisi.
2-Alanının kuramsal ve uygulamalı boyutlarında yetkinlik gösterme.
3-Sosyal bilimlere ilişkin bilgileri güncel konularla harmanlayıp kullanabilme becerisi.
4- Sosyal ağlarda çağdaş teknolojileri kullanabilme becerisi
5-İletişim bilimlerinin ve alt alanlarının sosyal medyada temel kavram ve kuramlarını değerlendirebilme.
6-Görsel-işitsel ve elektronik ortamlarda iletişim alanı altındaki tüm birimleri uygulayabilme ve yorumlayabilme.
7-Disiplinlerarası bilgi birikimini sosyal medya uygulamalarına taşıma becerisi.
8-Uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında düşüncelerini eleştirel, bilimsel ve sistematik olarak tanımlayabilme.
9-Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.
10-Sosyal ağlarda etkin iletişim kurabilme ve iletişim becerilerini yetkin biçimde kullanabilme.
11-Sosyal ağlarda geniş bir kültürel birikime sahip olma ve bunu da sosyal medyada kullanabilme becerisi.

EDUCATIONAL METHODS
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme, ürün değerlendirme ve işletmelerin sosyal medya uygulamalarında pratik kazandırma yer alabilir.

GRADUATION REQUIREMENTS
Öğrenciler;
- 60 krediyi tamamlamalı,
- Kredi ortalaması en az 2.00 olmalı,
- 30 günden 1kez staj yapmalı ve başarıyla tamamlamalı,
- Türlçe ve Tarih dersinden başarıyla geçmelidir.

Last Update: 16/08/2017Open/Download as PDF File