Journalism, Broadcasting & Communications
Radio, TV & Cinema
Public Relations
Dijital Marketing and Social Media
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

İletişim Fakültesi

Basın ve Yayın

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Genelde medya, özelde gazetecilik alanında sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, basın meslek ilkeleri doğrultusunda yetişmiş, haberi bulan veya oluşturan, haberi işleyen ve sunan, medyanın farklı mecralarında etkin çalışabilecek,kurum ve kuruluşların basın ve halkla ilişikiler birimlerinde faaliyet gösterebilecek, toplum bilinciyle hareket eden, toplumun değerleri ve menfaatlerini mesleğine yansıtan, eleştirel düşünebilen, sorum sorumluluğa sahip, çağın gerektirdiği bilgi ve teknoleojileri kullanabilen nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlanmaktadır.

DEGREE AWARDED
Basın ve Yayın alanında lisans derecesini almaktadır.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Bölümden mezun olan öğrenciler haber ajanslarında, ulusal ve yerel basın yayın organlarında, kamu ve özel radyo ve televizyon kuruluşlarında; kısacası basın yayın ile ilgili her alanda çalışabilirler. Öğrenciler muhabirlik, haber fotoğrafçılığı, editörlük, radyo yayıncılığı, TV haber programcılığı, internet yayıncılığı, sosyal medya yayın ve yöneticiliği, ve görsel yönetmenlik gibi alanlarda çalışabilirler. İsteyen mezunlar yurtiçi ve yurtdışında üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak görev yapabilir..

EDUCATIONAL OBJECTIVES
1-Basılı materyal üretebilme ve değerlendirebilme becerisi.
2-Alanının kuramsal ve uygulamalı boyutlarında yetkinlik gösterme.
3-Sosyal bilimlere ilişkin bilgileri basın ve/veya yayın alanlarında kullanabilme becerisi.
4-Basın ve yayın tekniklerini ve çağdaş teknolojileri kullanabilme becerisi
5-İletişim bilimlerinin ve alt alanlarının temel kavram ve kuramlarını değerlendirebilme.
6-Görsel-işitsel ve elektronik ortamlarda basın ve/veya yayıncılığı uygulayabilme ve yorumlayabilme.
7-Disiplinlerarası bilgi birikimini basın ve/veya yayıncılık uygulamalarına taşıma becerisi.
8-Uygulamada karşılaşılan sorunlar hakkında düşüncelerini eleştirel, bilimsel ve sistematik olarak tanımlayabilme.
9-Mesleki ve etik sorumluluk uygulayabilme bilincine erişme.
10-Etkin iletişim kurabilme ve ana dilini yetkin biçimde kullanabilme becerisi.
11-Yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişimin gerekliliği bilincini gerçekleştirebilme becerisi ve geniş bir kültürel birikime sahip olma.
12-Çağın sorunları hakkında bilgili olma.
13-Sosyal ve kültürel sorumlulukları kavrama, benimseme ve uygulayabilme becerisi.

EDUCATIONAL METHODS
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.

GRADUATION REQUIREMENTS
Öğrenciler;
- 120 krediyi tamamlamalı,
- Kredi ortalaması en az 2.00 olmalı,
- 30 ar günden 2 kez staj yapmalı ve başarıyla tamamlamalı,
- Türlçe ve Tarih dersinden başarıyla geçmelidir.

Last Update: 15/08/2017Open/Download as PDF File