Journalism, Broadcasting & Communications
Radio, TV & Cinema
Public Relations
Dijital Marketing and Social Media
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

İletişim Fakültesi

Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte insan yaşamındaki değişimi gözönünde bulundurarak, dijital dünyanın sağladığı imkanları sosyal medyanın doğru kullanımı ve hızı ile bütünleştirip ilgili alanlarda faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak iletişimcileri yetiştirmek amacıdır.

DEGREE AWARDED
Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi Bölümü 4 yıllık lisans programını tamamlayan öğrenciler Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yöneticisi ünvanı alacaktır. Kamu ya da Özel Kurum ve Kuruluşlar bünyesinde uzman ve yönetici pozisyonlarında görev alabilecek, uygulama açısından temel yöntemleri bilen ve uygulayabilen, aynı zamanda görev aldığı birim bünyesinde görevli mevcut elemanlara konunun gerektiği eğitimleri verebilen görev alabileceği birimi sevk ve idare edebilme yetisine sahip uzman yöneticiler yetiştirecektir.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olan öğrenciler gerek Kamu gerekse özel kurum ve kuruluşların halka ulaşmada kullandıkları Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Stratejileri ile bilgilendirme, tanıtım ve hizmet çeşitliliği konusunda satış ve pazarlama alanlarında çalışabilirler.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
Firmanın sosyal ağ hesaplarını açar ve var olanlar için gerekli revizyonu sağlar.
Her sosyal medya ağını takip eder.
Sosyal medya uzmanı; çalıştığı firma veya kişileri bilgilendirir, uygun stratejileri belirler.
1- Özel kampanya kurguları geliştirir.
2- Şirket web sitelerini SEO’ya uygun hale getirir.
3- Firma web sitelerini dizinlere ekler.
4- Paravan bloglar açarak tanıtım yapar.
5- Rakip firma analizi yapar ve sonuca göre stratejik adımlar belirler.
6- Dijital dünya trendlerini takip eder ve alakalı reklamlar oluşturur.
7- Sosyal medya ağlarındaki takipçi sayısını artıracak çözümler üretir, uygun olan iletişim stratejilerini belirler.
8- Firma hakkında oluşturulan uygun olmayan içerik, durum ve izlenimleri belirler ve gerektiğinde müdahale eder.
9- Bloglara içerik hazırlar ve yayımlar.
10- Ürün deneyimine dair çalışmalar yapar.
11- Mesleğindeki gelişmeleri takip eder ve kendini geliştirir.
12- Sosyal medya hesaplarının kurulması ya da revize edilmesi
13- Belirlenen hedef kitle doğrultusunda hesapların takibinin yapılması
14- Markaların kampanyalarını destekleyecek tanıtım ve duyuruların hazırlanması
15- İçeriklerin hazırlanması ve içerik görsellerinin belirlenmesi
16- Kriz yönetimi
17- Moderasyon
18- Raporlama
19- Sosyal medya veri analizi

EDUCATIONAL METHODS
Bu programda; ara sınav, ödev, alıştırma, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir.

GRADUATION REQUIREMENTS
Öğrenciler;
- 120 krediyi tamamlamalı,
- Kredi ortalaması en az 2.00 olmalı,
- 30 ar günden 2 kez staj yapmalı ve başarıyla tamamlamalı,
- Türlçe ve Tarih dersinden başarıyla geçmelidir.

Last Update: 15/08/2017Open/Download as PDF File