Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programının amacı, sağlık kuruluşlarında hasta kabul ve dosya işlemlerini yapabilen, hastalıkların tanı, teşhis ve tedavileri ile ilgili kayıt işlemleri gibi sekretarya hizmetlerini yürütebilen, tıp ve sağlık teknolojilerinin çeşitli dallarında bilimsel araştırmalardan elde edilen bulguların derleyebilen, tıbbi, idari ve istatistiki dokümanları hazırlayabilen; dokümanları düzenleyerek arşivleyebilen; arşiv düzenleyip, geliştirebilen ve bu yolla araştırıcıların hizmetine sunabilen, çalıştığı birimin yazılı ve sözlü iletişimini sağlayan sağlık personeli veya teknikerlerini yetiştirmektir.

DEGREE AWARDED
Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Girne Amerikan Üniversitesi - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü'nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye'deki kamu ve özel hastaneleri olmak üzere de, kütüphane, sağlık kurumu arşivlerinde sekreter olarak ve ayrıca uzman doktorlara yardımcı hostes olarak istihdam edilebileceklerdir. Bu programın mezunları kamu veya özel sağlık kuruluşlarının çeşitli birimleri, özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. gibi yerlerde çalışabilme imkânı bulabilmektedirler. Piyasada bu mezunlara büyük bir talep bulunmakta ve bu talep her geçen gün artmaktadır. Bu meslek grubu mezunlarına son zamanlarda olan talep artmış ve bu meslek tanımı diğer benzer sekreterlik tanımlarından ayrılmıştır. Bu programdan mezun kişilerin genel sekreterlik bilgi ve becerisi yanında, sağlık alanına özgü döküman ve bilgiler hakkında özel eğitim almaları istihdam olanaklarını artırmaktadır.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
Programımızın hedefi sağlık sektörüne alanında en iyi koşullarda yetişmiş, mesleğin gerekliliklerini tanıyarak donatılmış meslek elemanları yetiştirmek ve sağlık sektörü hizmetlerinin daha kaliteli olmasını sağlamaktır.

EDUCATIONAL METHODS
Yükseköğretim kurumları senatoları tarafından her diploma programı için Kurul tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde o düzey ve alan için öngörülen program ve alan yeterliliklerini karşılayacak öğrenme kazanımlarının belirlenir. Ders müfredatları bu öğrenim kazanımlarından bir ya da bir kaçını sağlayacak biçimde oluşturulur ve öğrenci çalışma yüküne göre kredilendirilir. Sınavlar öğrencilerin her bir ders için öngörülen öğrenme kazanımlarından elde ettiği kanıtlayacak araç ve yöntemler kullanılarak yapılır.

GRADUATION REQUIREMENTS
Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını KKTC veya Türkiye'de herhangi bir sağlık kuruluşunda yapabilirler. Ayrıca özel tıp merkezleri, görüntüleme merkezleri, sağlık sigorta şirketleri, tıbbi malzeme ve ilaç firmaları vb. gibi yerlerde de staj yapma imkanı vardır. Öğrenciler staj yönetmelikleri çerçevesinde yer seçme konusunda serbesttirler.

Last Update: 17/08/2017Open/Download as PDF File