Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

Yaşlı Bakımı

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Yaşlı Bakımı programının amacı, yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan ve uygulatan sağlık teknikeri yetiştirmektir.


DEGREE AWARDED
Programa kabul edilen öğrencilerin önlisans diplomasına hak kazanabilmeleri için Girne Amerikan Üniversitesi - Önlisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Tüzüğü'nde gösterilen başarı koşullarını tümüyle yerine getirmeleri zorunludur. Lisans derecesini almak için öğrencilerin minimum toplam kredi koşullarını sağlamaları (Yerel kredi: 91 AKTS: 124) gerekmektedir. Mezun olabilmek için gerekli staj süresi toplam 30 iş günüdür.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar, başta KKTC ve Türkiye'de, yaşlı bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, sağlık birimlerindeki yaşlıya yönelik uygulamalar, evde bakım hizmetleri v.b. birimlerde uzman gözetiminde çalışabileceklerdir. KKTC' de yaşlı bakım programının uygulama alanını oluşturabilecek güçsüzler yurdu ya da yaşlılar için gündüz bakım evi gibi birimler henüz hedeflenen seviyede bulunmamaktadır. İleride açılacak ya da geliştirilecek olan bu birimlerin ve iş alanlarının Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde açılacak bu programın mezunları tarafından iş alanı olarak seçilebileceği düşünülmektedir. Ayrıca mezunların istihdamı hem yerel olarak hem de ülke çapında yaşlı bakımı ve evde hasta bakımı konusundaki açığın kapatılmasına katkıda bulunacaktır.EDUCATIONAL OBJECTIVES
Yaşlı bireylerin sosyal, ruhsal, fiziksel durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecek donanımda ve aynı zamanda yaşlı ve bakıma muhtaç bireylerin hayata sarılmasını, gelecek kaygısından arındırılmasını, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirmesini, kendi bedenine ve yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını sağlayan yaşlı bakım elemanı yetiştimeyi hedefler

EDUCATIONAL METHODS
Yaşlı Bakımı programının, ders bazında öğrenme kazanımlarının program yeterliliklerini ve ders müfredatının da dersin öğrenme kazanımlarına ne düzeyde sağladığına yönelik olarak Girne Amerikan Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çerçevesinde düzenli aralıklarla iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri alınacaktır. Bu amaçla halen uygulanmakta olan anket formları güncellenerek öncelikle staj yapan öğrencilerimizin işverenlerinden mezunlarımızın bilgi, beceri ve yetkinlikleri hakkında öneri ve değerlendirmeler alınacaktır. Programdan mezun olan ve çalışmaya başlayan öğrencilerden de mezuniyet anket formları ile iş hayatı ve program öğrenme kazanımları hakkındaki görüşleri dikkate alınarak Sağlık Meslek Yüksek Okulu bünyesinde oluşturulacak olan Ders Planı komitesinde ilgili program için güncelleme çalışmaları yapılacaktır.


GRADUATION REQUIREMENTS
Programdan mezun olabilmek için 30 iş günü (6 hafta) staj yapılması gerekmektedir. Öğrenciler stajlarını, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler, hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarda yürütülen; huzurevleri, yaşlı bakımevleri, KKTC veya Türkiye'de herhangi bir sağlık kuruluşunda yapabilirler. Öğrenciler staj yönetmelikleri çerçevesinde yer seçme konusunda serbesttirler. Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek ve temeli Haziran 2013'te atılan ve yapımı devam eden hastanemizde de öğrencilere staj olanağı sağlanacaktır.


Last Update: 17/08/2017Open/Download as PDF File