Surgery Services
Anaesthesia
Radiotherapy
Health Establishments Administration
Medical Documentation and Secretarial
Medical Imaging Techniques
Care Elderly
İlk ve Acil Yardım
Department Description
Complete View of Catalogue
Course View of Catalogue
Description View of Catalogue
Prog. Outcome - Course Relation Matrix
LIST of ALL FACULTIES
All Courses of GAU
All Course Descriptions of GAU
TÜRKÇE

        

Sağlık Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde, hasta ve yaralılara temel ve ileri yaşam desteği verebilen; her türlü sistem travmasını tanıyıp uygun acil yaklaşımı yapabilen; ilk müdahaleleri yapılmış hasta ya da yaralıların ambulansla güvenli bir şekilde hastanelere ulaşmasını sağlayan, yaşam boyu gelişme eğilimi gösteren, etkin iletişim kuran, ekip içerisinde çalışabilme becerisi yüksek, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmektir.

DEGREE AWARDED
Üniversitemiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı ile öğrencilerinin hastanelerde uygulama yapmaları konusunda anlaşma gerçekleştirmiştir. Program kabul edildiği taktirde 112 servislerinde staj yapılması için görüşülecektir. Ayrıca Üniversitemiz KKTC'nde kurulan uluslar arası Arama Kurtarma Konseyinin kurucu üyesi olup, sivil savunma teşkilat başkanlığı tarafından her türlü araç, gereç, eğitim ile desteklenecektir.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Programdan mezun olanlar 112 servisleri ve kamu ve özel hastanelerde istihdam edilebileceklerdir.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
Öğrenciler süreç içi ve süreç sonu ölçümlerle değerlendirilecektir. Süreç içi ölçümlerde görülen eksiklerin tamamlanması için öğrenciler motive edilecektir. Süreç sonu bilgi ve beceri ölçümü yapılacaktır. Değerlendirme, üniversitemizde genel olarak yürürlükte olan harf sistemi notlaması olarak yapılacak, başarılı veya başarısız öğrenciler mutlak değerlendirme ile tespit edilecektir. Öğrenci ve öğretim elemanlarından alınacak geri bildirimler, sınav sonuçları ve mezuniyet sonrası görüşlerin alınması ile program değerlendirmesi yapılacaktır.

EDUCATIONAL METHODS
Etkin iletişim kuran, ekip içerisinde çalışabilme becerisi yüksek, sorunları fark etme ve çözme yeteneği gelişmiş, farklılık yaratan ve alanında yeterli bilgi ve beceriye sahip sağlık teknikeri yetiştirmek.

GRADUATION REQUIREMENTS
İki yıllık eğitim süresince öğrencilerin 88 kredilik bir programı tamamlamaları öngörülmektedir. Öğrenciler 60 iş günü yaz stajı yapmakla yükümlüdür. Bu staj programının ana amacı, öğrencilerin teorik edindikleri bilgiyi alanda uygulayarak beceri geliştirmeleri, bilgilerini pekiştirmeleri, uygulama alanlarını tanımalarıdır.

Last Update: 09/08/2017Open/Download as PDF File