İngiliz Dili ve Edebiyatı
Psikoloji
İngilizce Mütercim Tercümanlık
Çin Dili ve Edebiyatı
Psikoloji (Türkçe)
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölüm Bilgisi
Katalog (Dersler + Açıklama)
Katalog (Dersler)
Katalog (Açıklama)
Prog. Çıktıları - Ders İlişki Matrisi
TÜM FAKÜLTELER
Tüm GAÜ Dersleri
Tüm GAÜ Ders Açıklamaları
ENGLISH

        

Beşeri Bilimler Fakültesi

Psikoloji (Türkçe)

DEPARTMENT DESCRIPTION

AIMS OF PROGRAM
Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilimdir. Seyahat, göç, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme nedeniyle psikologlar, çeşitli ortamlarda gerçekleşen davranış veya davranış kalıplarını gözlemlemek, tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için teori ve araştırmalar kullanmaktadır. Bir insanın davranışını anlamak için insan bilgisi ve gerektiği için, bireyin analitik yeteneklerine psikoloji kadar doğrudan başka bir alan söz konusu olamaz. Psikoloji Bölümü, öğrencilerin kavramlarını, teorisini ve psikoloji yöntemlerini öğrenmesini sağlamak için derslerini ve deneyimlerini tertip edilmiştir. Bu lisans programı, lisans düzeyinde öğrencileri hazırlayıp, psikolojik bilgi ve becerileri gerektiren tüm ilgili alanlarda istihdam arayışını sağlar. Psikoloji Bölümü, dünya standartlarındaki bilgileri öğrencilerimize etkilemek için geniş deneyimlerini kullanmayı taahhüt eden, çeşitli bölgelerden veya dünyadan kaliteli ve deneyimli akademisyenlere çalışmaktadır. Bölüm, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim kurulları tarafından akredite edilmiştir.
Eğer insan zihniyle ilgileniyorsanız, doğru yerdesiniz. Psikoloji, insan davranışlarını ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilimdir. Psikoloji, insan ve hayvan davranışları ve yol gösterici ilkeleri ile ilgilidir. Psikoloji de uzmanlık, insanların davranışlarını ve zihinlerinin çalışma şeklini keşfedip, onu modern dünyaya uygulamanıza olanak tanır. Psikolojinin amacı, davranışları anlamak, tanımlamak, açıklamak, kontrol etmek, öngörmek ve geliştirmektir. İnsan davranışlarını anlama konusundaki bilimsel yaklaşımımız, öğrencilere, insan hizmetleri vurgusu ile birçok alanda kariyer için analitik, araştırma ve klinik becerilerden oluşan sağlam bir temel sağlamak ve çeşitli biyolojik, adli ve sosyal bilimler alanında yüksek lisans çalışmalarına ikna etmektir.

DEGREE AWARDED
Bu programı başarıyla tamamladıktan sonra (240 AKTS ve 123 dönem kredisi) öğrenciye Psikoloji alanında lisans sertifikası verilir.

EMPLOYMENT OPPORTUNITIES
Çoğu öğrenci Psikoloji Lisans derecesini tamamladıktan sonra lisansüstü programlara kaydolmakla birlikte, İnsan Kaynakları Kariyerinde, İnsan Kaynakları Müdürlüğü, İşletme, Yasa ve düzeltme, Reklam Ajansları, Çocuk Bakımcısı, Pazar Araştırmacılığı gibi çeşitli psikoloji yaşam alanlarında, başlangıç seviyesinde yeterli bilgiye sahip olur.

EDUCATIONAL OBJECTIVES
Bölümümüz, psikolojideki çeşitli alanlarla ilgili olduğu gibi, insan davranışının ilerlemesine adanmıştır. Öğrencilerimizi, insan gelişimi ve davranışları, teori öğrenme, araştırma ve değerlendirme yöntemleri ve etik uygulamalar alanlarında becerilerin ustalıkla geliştirerek öğretmen, danışman, değerlendirici ve araştırmacı klinisyen olarak yaşamın tüm alanlarında çalışabilmeleri için yetiştiriyoruz. Amacımıza ulaşmak için farklı öğretim ve değerlendirme yöntemleri kullanıyoruz. Geleneksel sınıf yöntemleri laboratuvarlarda birleştirilip, etkili öğretim yöntemleri ve kaliteli öğrenim için zemin hazırlayıp ve e-öğrenme modülü gibi teknolojik platformlar, eğitmenler ve öğrenciler için etkili yolları sağlar. Aşağıdaki etkinlikler kullanılan şekillerden bazılarıdır:
- Ödev teslimi
-Tartışma forumu
-Files indir
-Grading
-Moodle anlık ileti
-Online takvim
-Online haber ve duyurular (Üniversite ve ders seviyesi)
-Online deneme sınavı
Öğrenci ayrıca çeşitli araştırma faaliyetleri için kütüphane veritabanına erişebilir.

EDUCATIONAL METHODS
Psikolojinin amacı, davranışları anlamak, tanımlamak, açıklamak, kontrol etmek, öngörmek ve geliştirmektir. Kurslarımız, gelişimsel, bilişsel, fizyolojik, çevresel, kültürlerarası ve psikopatolojik gibi psikolojik perspektifleri kullanarak bireysel kursların temelini oluşturan bu hedeflere ulaşmak için tasarlanmıştır. Bu dersler, karmaşık psikolojik sorunların incelenmesinde analitik araçlar olur ve alana hem araştırma hem de uygulayıcı yaklaşımlar hakkında bir anlayış geliştirmenize ve bunun yanında karakterize eden anlayış ve empati türlerini geliştirmenize yardımcı olan ilk el tecrübesini edinmenizi ve Psikoloji alanında profesyonel olmayı sağlar. Öğrencilerimiz seçebilecekleri çok çeşitli psikoloji derslerine sahip olmakla birlikte, sınıftan başka ek deneyimler ve fırsatlara da sahip olacaklar. İki yıl bitirdikten sonra, öğrenciler seçtikleri ve istedikleri alana odaklanacak şekilde Araştırma ve Profesyonel dal olarak ikiye bölünürler. Hedeflerimiz şunlardır:
Our objectives are to :
1- temel etik ilkelerı yanısıra, eleştirel ve bilimsel düşünme, araştırma gibi temel becerileri kazandırmak;
2- güçlü bir araştırma geçmişi ve psikolojinin bilimsel temelini kavrayabilme,
3- Psikolojinin tüm alanlarında insan davranışına dair bir bilgi tabanı geliştirmek,
4- Psikolojinin psikoloji ile ilişkili mesleklerde uygulanışından haberdar olmak,
5- Davranışsal ve zihinsel işlevlerin klinik veya organizasyonel hizmetlerde etkisini yorumlamak.

GRADUATION REQUIREMENTS
Mezuniyet, öğrencilerin başarıyla tamamlamalarını gerektirir (240 AKTS, 123 yarıyıl kredi saati), ve denetimli staj için en az 2.00 ağırlıklı ortalamaya sahip olmak gerekir. Mezuniyet, Fakültelerin önerisi üzerine Üniversite Senatosu tarafından verilir. Diplomalar, Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve Programın adını, mezuniyet yılını ve elde edilen dereceyi belirler.


Son Güncelleme: 10/07/2017PDF Dosyası Olarak Aç/İndir